euphorie


euphorie
nf.méd. eyforiya (haqiqiy ahvolga mos kelmagan holda kayfiyatning ko‘tarinki bo‘lishi, o‘zidan-o‘zi xursand bo‘laverishlik).

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.